Welkom aan boord

001

Van 9 juli  tot 9 september waren we onderweg naar Zeeland, via wad en IJselmeer. 

Vanaf 1 november hopen we weer in de Oosterhaven in Groningen te kunnen afmeren. 

oosterhaven7

Copyright © 2019. Boreas.